PKS Geran Pendigitalan

INISIATIF DIGITALISASI PKS mendorong perniagaan anda ke arah pendigitalan

Geran sehingga 50% atau maksimum RM 5,000 daripada jumlah invois

Geran sebanyak 50%

Tuntut geran sepadan 50% hingga RM5000 untuk setiap syarikat

PEMBEKAL PERKHIDMATAN YANG DILULUSKAN

Novo Reperio adalah Pembekal Perkhidmatan Teknologi (TSP) yang diluluskan oleh MDEC

TERHAD

Geran ini terhad kepada 100,000 PKS pertama yang layak

Apakah Inisiatif Inisiatif Geran Pelan Pendigitalan Malaysia?

Inisiatif Digitalisasi Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) (“Inisiatif”) ditawarkan kepada perusahaan kecil dan sederhana di bawah Belanjawan 2020 untuk mendapatkan perkhidmatan digitalisasi dari pembekal perkhidmatan yang berdaftar dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) (“pembekal Perkhidmatan”) . Inisiatif ini juga terbuka kepada sektor Koperasi (Koperasi) seperti yang diumumkan di bawah Program Pemerkasa Inisiatif # 9 pada bulan Mac 2021.

Jumlah yang diperuntukkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia melalui BSN sebagai Bank pembayar untuk setiap PKS / Koperasi yang layak (“Pemohon”) bagi melaksanakan proses pendigitalan serta perkhidmatan lain yang disenaraikan di dalam Inisiatif ini adalah 50% dari jumlah keseluruhan yang diinvois oleh pembekal Perkhidmatan atau sehingga RM5,000.00 (Ringgit Malaysia: Lima Ribu Sahaja), mana-mana yang lebih rendah

Dapatkan geran sepadan anda sehingga RM5,000 dengan kami.

 • null

  About Novo Repeio

  Novo Reperio is a small but powerful immersive content creation team, based in Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

  We provide our expert skills and knowledge to a vast range of clients, big or small. Some of our clients choose to utilise our full range of immersive digital assets for their unique marketing campaigns. Our vision is to enhance viewer experience by utilizing a unique set of digital assets that are user-friendly to improve engagement and strengthen your business online presence.
  Know more…

ADAKAH SYARIKAT PKS ANDA BERKELAYAKAN UNTUK GERAN ?

 • Sekurang-kurangnya 60% individu warga Malaysia
 • Terbuka kepada PKS dan Koperasi (“Koperasi”) yang berdaftar di bawah Akta yang relevan di Malaysia;
 • PKS / Koperasi telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan
 • PKS / Coop yang mempunyai jumlah purata jualan tahunan minimum sebanyak  RM50,000

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 • Penyata bank dua (2) bulan terkini ATAU penyata kewangan teraudit terkini ATAU penyata akaun pengurusan kewangan terkini
 • Salinan Kad Pengenalan atau Passport dari Pengarah / Rakan Kongsi / Pemilik tunggal / pemohon yang dilantik oleh Lembaga Koperasi, yang mana berkenaan
 • Salinan lesen pendaftaran PKS (CCM, atau lain lain seumpamanya di bawah Akta Syarikat 2016). Untuk Koperasi,sertakan salinan sijil pendaftaran Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM
 • Borang Permohonan Inisiatif Pendigitalan PKS yang telah dilengkapkan

Novo Reperio Solutions

yang berkaitan dengan geran ini
1

Pameran 3D

Interaktif dan panduan maya yang mengasyikkan

2

Perkhidmatan Dron Komersial

Pandangan hotel secara keseluruhan, lokasi, sambungan internet dan tempat yang menarik

3

Pentas maya

Pentas Maya membolehkan anda mengalih dan mereka bentuk semula imej dalaman yang sedia ada mengikut kesesuaian anda

Proses permohonan

Sekiranya anda memerlukan bantuan, pasukan kami akan membimbing anda melalui proses permohonan

Melantik Pembekal Perkhidmatan

PKS hendaklah berhubung dan melantik Novo Reperio Sdn Bhd untuk melaksanakan perkhidmatan pendigitalan.

BORANG PERMOHONAN

PKS untuk melengkapkan dan menghantar borang permohonan berserta dokumen yang diperlukan kepada Bank Simpanan Nasional (BSN) di Jalan Ampang, Kuala Lumpur.

Kelulusan

BSN akan mengambil masa lebih kurang 15 hari bekerja untuk memproses permohonan.

Hantar Resit Pembayaran

Setelah diluluskan, BSN akan memaklumkan kepada PKS. PKS bertanggungjawab untuk membayar perbezaan jumlah invois setelah menolak jumlah subsidi yang diberi dari Inisiatif serta mengemukakan bukti pembayaran kepada cawangan utama BSN.

Pengeluaran Geran

BSN akan membuat pembayaran terus sebanyak 50% daripada keseluruhan jumlah invois atau sehingga RM 5,000.00 kepada Novo Reperio.

Perkhidmatan Bermula

Setelah pembayaran diterima, Novo Reperio akan memulakan proses pengambilan

Anda Tanya, Kami Jawab

CARA UNTUK MEMOHON UNTUK MDEC Matching Grant Malaysia
 • Dapatkan borang permohonan di  sini..
 • PKS perlu melengkapkan dan mengemukakan borang permohonan PKS Matching Grant Malaysia dengan dokumen sokongan yang berkaitan kemdec [email protected]
Bolehkah syarikat memohon peningkatan perisian/menaiktaraf perisian?
 • Permohonan adalah untuk penyelesaian baru dan bukan untuk versi baru atau naik taraf. Tujuannya untuk menggalakkan syarikat menggunakan teknologi baru.
Sekiranya syarikat memohon 2 penyelesaian, adakah mereka perlu mengemukakan 2 permohonan?
 • Tidak. Hanya 1 permohonan yang boleh diterima dan nikmati sehingga 5 penyelesaian dengan geran maksimum sebanyak RM5000.
Sekiranya kontrak tersebut adalah untuk 5 tahun, bolehkah kita menggunakan geran berdasarkan notis tempoh masa 5 tahun?
 • Tidak. Grant hanya sah dalam tempoh waktu satu (1) tahun.
Adakah BSN akan menerima permohonan jika syarikat membuat pendaftaran selama 2 tahun dan pembayaran dibuat setiap suku tahun secara milestone?
 • Ya, jika mereka memenuhi kriteria. Walau bagaimanapun, pembayaran setiap suku tahun agak rumit dan pembayaran setahun lebih digalakkan
Bolehkah jika PKS ingin membayar 50% kepada TSP sebelum mendapat kelulusan dari BSN?
 • Ya, namun demikian, TSP perlu mengambil risiko sekiranya permohonan itu tidak diluluskan.
Untuk francais, mereka berasal dari syarikat yang berasingan. Adakah mereka layak untuk memohon secara berasingan?
 • Ya, kerana mereka terdiri daripada syarikat yang berbeza.
Adakah operasi syarikat mestilah sekurang-kurangnya lebih dari 1 tahun?
 • Ya. Kami tidak memberi tumpuan kepada syarikat yang matang
Sekiranya syarikat mempunyai banyak cawangan namun berdaftar di bawah 1 syarikat sahaja. Bolehkah mereka mengemukakan beberapa permohonan?
 • Tidak. Permohonan adalah untuk setiap syarikat.
Adakah mereka harus mengemukakan beberapa permohonansekiranya syarikat memohon beberapa permohonan?
 • Tidak. Hanya 1 permohonan sahaja dan penyelesaiannya yang tidak boleh sama dengan 1 TSP ke yang lain
Siapa yang akan memohon geran tersebut?
 • PKS akan memohon geran tersebut.
Bolehkah syarikat memohon geran tersebut sekiranya langganan syarikat adalah dari 1Jan 2020 hingga 31 Disember 2020?
 • Tidak. Ini hanya untuk penyelesaian baru dan selepas 17 Februari 2020 sahaja (selepas tarikh pelancaran).
Adakah invois boleh diterima jika ia dari vendor pihak ketiga?
 • Program ini antara PKS dan TSP dalam ekosistem. Invois hendaklah diperoleh daripada TSP yang terpilih sahaja.
Adakah syarikat layak untuk membuat permohonan sekiranya syarikat menerima geran yang berbeza dari PKSBANK, PKSCORP, dan lain lain ?
 • Ya. Grant yang berbeza mempunyai tujuan yang berbeza
Adakah PKS BANK / BSN akan menyemak senarai harga. Contohnya TSP menaikkan harga dengan tujuan untuk memenuhi geran maksimum sebanyak RM5k. Bagaimana PKS BANK / BSN menangani perkara ini?
 • Sekiranya PKSBANK / BSN mendapati bahawa terdapat TSP yang menaikkan harga, kelayakan akan dibatalkan serta merta
Kriteria yang layak dinyatakan adalah untuk PKS, bagaimana dengan "Koperasi" kerana mereka beroperasi seperti entiti perniagaan
 • Permohonan boleh diterima sekiranya mereka menepati semua kriteria
Adakan geran akan menanggung sekiranya pakej meliputi latihan dan penyelenggaraan?
 • Tidak. Geran ini khas untuk penyelesaian sahaja.

Berminat dengan Geran Digitalisasi MDEC?

Sila Hubungi Kami
Hubungi Kasthuri
Hubungi Naga

Hantarkan pesanan anda